Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

En handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige

Publicerad

Elektrifieringskommissionen presenterar idag en handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter längs större vägar, med fokus på tunga transporter. Handlingsplanen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar och presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter.

– Ambitionerna på klimatområdet måste höjas och Sverige ska var en föregångare i klimatomställningen. För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna och elektrifieringen behöver ske i närtid. Den resa Sverige har gjort för elektrifieringen av personbilar ska vi nu göra för lastbilar, men snabbare. De tio stegen i handlingsplanen visar vägen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Parallellt med utbyggnaden initieras viktiga forsknings- och demonstrationsprojekt för att bättre förstå nya behov av ladd- och tankinfrastruktur för logistikflöden.

De konkreta initiativ och åtaganden som presenteras i Elektrifieringskommissionens handlingsplan, bidrar till att påskynda elektrifieringen av vägtransporter och ger en bild av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar. 

Elektrifieringskommissionen består av företrädare från näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande. I kommissionen ingår:

Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten

Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution

Christian Levin, VD Scania

Elvir Dzanic, VD Göteborgs hamn

Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen

Hans Kreisel, VD Nordion Energi

Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd

Jesper Wigardt, direktör, Northvolt

Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB

Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution

Johanna Lakso, VD Power Circle

Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre

Niclas Mårtensson, VD Stena Line

Roger Blom, VD Ernsts Express

Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Elisabet Falemo, Särskild utredare Elvägar

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen