Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förkortad tid för utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förkorta utred­nings­tiden för utred­ningen Preventiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet. Regeringens beslut inne­bär att upp­draget ska redovisas till regeringen redan i oktober 2022.

I november fick en utredare i uppdrag att se över lagstift­ningen om preven­tiva tvångs­medel. Syftet är att det i större utsträck­ning ska bli möjligt att för­hindra allvarlig brotts­lighet, något som bland annat Polis­myndig­heten har efterfrågat i arbetet mot krimi­nella nätverk.

Dir. 2021:113 Tilläggsdirektiv till utredningen Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

Utredningen ska till exempel se över utökade möjlig­heter att använda hemlig avlyss­ning och under­söka nya möjlig­heter till husrann­sakan i preventivt syfte. Uppdraget skulle redo­visas senast den 2 februari 2023. Nu förkortas utrednings­tiden. Uppdraget ska i stället redo­visas redan den 14 oktober 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh