Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förlängd möjlighet att genomgå prövning mot en lägre avgift

Publicerad

Covid-19-pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. För att öka möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021 att genomgå prövning för högre betyg har regeringen under hösten 2021 tillfälligt sänkt avgiften. Nu är det klart att den lägre avgiften ska gälla även under 2022.

Under hösten 2021 har den avgift som huvudmannen för utbildningen får ta ut från den person som genomgår prövning för högre betyg tillfälligt varit sänkt från 500 kronor till högst 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs.

– Vi sänker kostnaden för prövning även under 2022 så att eleverna som har drabbats hårt under pandemin även under nästa år ska kunna genomgå prövning till en lägre kostnad och på så sätt höja sina betyg, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I budgeten för 2022 tillfördes 15 miljoner kronor för att sänkningen ska fortsätta gälla även nästa år. Efter riksdagens beslut om statens budget har regeringen nu beslutat om en ändring av den förordning som reglerar prövning inom skolväsendet. Avgiftssänkningen gäller därmed fram till och med den 31 december 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Kajsa Loord
Tf. pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00