Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förslag om ändringar i radio- och tv-lagen

Publicerad

Regeringen har idag, 22 december, beslutat om en lagrådsremiss som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

– Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Förslagen på ändringar i radio- och tv-lagen innebär bland annat en ökad transparens för mediekonsumenten och kan därför minska risken för desinformation, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Lagrådsremissen innehåller i korthet förslag på:
 
Ökad insyn i medietjänstleverantörers ägarförhållanden för att sådan information kan ge en användare av en tjänst bättre möjlighet att värdera innehållet och trovärdigheten i tjänsten.

Synkroniserade tillståndsperioder för tv som innebär att tillstånd att sända tv eller sökbar text-tv ska gälla i åtta år i stället för sex år. Samtliga tv-tillstånd blir då lika långa från och med nästa tillståndsperiod som inleds 2026.

Möjligheten till återkallelse av sändningstillstånd vid överträdelse av annonsregler avskaffas. Förslaget baseras på att det för de aktuella reklambestämmelserna finns andra sanktioner än återkallelse, i huvudsak särskild avgift, som är mer proportionerliga i förhållande till överträdelsen.

Gränser för annonstid för radiosändningar ska vara samma som för tv för att förbättra villkoren för kommersiell radio i konkurrensen från andra ljudtjänster, till exempel poddar.

Synkroniserade tillståndsperioder för kommersiell radio vilket innebär att ett tillstånd att sända digital kommersiell radio som förlängs ska gälla till och med den 31 juli 2026, vilket är den tidpunkt då tillstånden för analog kommersiell radio löper ut.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00