Pressmeddelande från Miljödepartementet

Första steget mot en myndighetsgemensam vägledning för miljöprövning

Publicerad

Effektiva prövningsprocesser är en viktig pusselbit för att möjliggöra den omställning som krävs för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. Regeringen ger Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Domstolsverket i uppdrag att se över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen.

Att åstadkomma effektivare och snabbare prövningar samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs är något som regeringen prioriterar högt.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Effektiva prövningsprocesser bygger på att alla aktörer vet vad som förväntas av dem. Därför vill regeringen att det tas fram en myndighetsgemensam vägledning som bygger på ökad tydlighet och fortsatt höga miljökrav, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Naturvårdsverket får i uppdrag att göra en förstudie som syftar till att se över förutsättningarna för att utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och miljöbedömningsprocessen. Arbetet ska ske i samråd med Domstolsverket och länsstyrelserna.

Syftet med uppdragen är att möjliggöra en mer enhetlig prövningsprocess nationellt och att öka effektiviteten i prövningen.

Även förutsägbarheten i processens olika steg ska öka, vilket bland annat stärker förutsättningarna för att sökanden ska kunna ta fram mer kompletta underlag och ansökningshandlingar i ett tidigt skede.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg