Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Historisk satsning på minoritetsspråken

Publicerad

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget.

- Det är viktigt att vi arbetar för att bevara de nationella minoritetsspråken. Därför är det mycket glädjande att regeringen beslutat om denna satsning som innebär att minoritetsspråken får stärkta förutsättningar och att det finns resurser till konkret revitaliseringsarbete för att bevara de nationella minoritetsspråken, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

För de nya språkcentrumen inom Institutet för språk och folkminnen har regeringen beslutat om 22 miljoner kronor för 2022 och sedan 28 miljoner kronor årligen för 2023 och 2024. Samiskt språkcentrum förstärks med 4 miljoner kronor för 2022. Detta beslut är en del av den satsning på 90 miljoner kronor som regeringen föreslog i budgetproposition 2022 gällande förstärkning av arbetet för nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta - vad är ett språkcentrum?

Språkcentrum fungerar som samlande och pådrivande motorer i det språkrevitaliserande arbetet. Språkcentrum kan exempelvis utveckla och sprida särskilda metoder som möjliggör överföring av språk mellan generationer. Sedan 2010 ansvarar Sametinget för Samiskt språkcentrum som har verksamhet i Östersund och Tärnaby.