Pressmeddelande från Socialdepartementet

Höjt bostadstillägg för pensionärer

Publicerad

Från och med den 1 januari 2022 höjs bostadstillägget för pensionärer. Det innebär att ensamstående pensionärer kan få 450 kr mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kr eller mer. Detta efter att riksdagen fattat beslut enligt regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022.

Regeringen vill förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast och höjer nu bostadstillägget för pensionärer samt konsumtionsstödet i bostadstillägget från den 1 januari 2022. För en ensamstående pensionär innebär höjningen 450 kr mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kr eller mer.

De förbättringar inom bostadstillägget som nu genomförs är att konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Även bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad.

Fakta

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Riksdagen beslutar även om de lagförslag som ligger i budgetpropositionen. Den 14 december beslutade riksdagen om fördelningen inom utgiftsområde 11 - Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Regeringen har den 16 december fattat beslut om att utfärda en lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz