Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kortare handläggningstider och förberedelser för införandet av ett garantitillägg i Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2022

Publicerad

Fokus för Pensionsmyndigheten det kommande året är att förbereda för införandet av ett garantitillägg. Dessutom ska myndigheten fortsatt hantera de utmaningar som finns när det gäller handläggningstider för bostadstillägg och återkrav samt den långa väntetiden i kundtjänst.

I regleringsbrevet förår 2022 får Pensionsmyndigheten bland annat följande uppdrag:

  • Pensionsmyndigheten ska bistå regeringen i utformningen av ett garantitillägg för pensionärer och förbereda för att garantitillägget kan börja betalas ut från och med januari 2023.Uppdraget utgår ifrån den överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet den 23 november 2021. Pensionsmyndigheten ska även se till att det tillfälliga garantitillägget kan betalas ut senast från och med den sista augusti 2022 och fram till dess att det permanenta garanti­­tillägget börjar gälla 2023. 
  • Pensionsmyndigheten ska varje månad redovisa och kommentera handläggningstiden för bostads­tillägg samt tillgängligheten i kund­service i förhållande till de av regeringen beslutade målen.

Därutöver kvarstår sedan tidigare:

  • Målen för kortare handläggningstid för bostadstillägg samt svarstid i kundtjänst.
  • Mål och återrapporteringskrav rörande felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter