Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kustbevakningen och MSB får förstärkningar

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om regleringsbrev för Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kustbevakningens förmågor till sjöss ska stärkas och regeringen satsar en halv miljard från 2022 och framåt för att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor.

Kustbevakningen är en central aktör till sjöss och har till uppdrag att utföra miljöräddningstjänst och annan räddningstjänst till sjöss samt bedriva sjöövervakning. Myndigheten är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön. Kustbevakningens anslag för 2022 ökas med sammanlagt 75,5 miljoner kronor, för att myndigheten ska kunna stärka sin förmåga till sjöss.

Risken för naturolyckor, så som ras, skred, översvämningar och skogsbränder ökar i ett förändrat klimat. Kommunerna har en central roll i det förebyggande arbetet mot naturolyckor men staten behöver stödja kommunerna i deras arbete. Från 2022 och framåt satsar regeringen därför en halv miljard kronor för att stärka kommunernas förebyggande arbete mot naturolyckor. MSB, som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar, fördelar bidragen med stöd av SMHI och SGI.

Alla myndigheters regleringsbrev hittas hos Ekonomistyrningsverket, se länk här intill.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.