Pressmeddelande från Finansdepartementet

Lättare för konsumenter att bestämma över sitt försäkringssparande

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som innebär att den lagstadgade rätten till återköp och flytt av individuella fond- och depåförsäkringar ska gälla oavsett när ett försäkringsavtal har ingåtts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Merparten av de försäkringstagare som i dag inte har rätt till återköp eller flytt av sina individuella fond- och depåförsäkringar får nu möjlighet att byta försäkringsgivare. Framför allt handlar det om de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

 – Nu får fler konsumenter möjlighet att återköpa eller att flytta sina äldre fond- och depåförsäkringar. Förändringarna berör omkring en halv miljon försäkringar. Det här är ett viktigt steg för att stärka konsumenters inflytande över sitt sparande, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Av de ca 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar som är teck­nade före den 1 juli 2007 saknar fortfarande ca 500 000 försäkringar återköps- eller flytträtt. Enligt nuvarande regler har en försäkringstagare inte lagstadgad rätt att få en individuell livförsäkring återköpt av försäkrings­företaget om försäkrings­avtalet ingåtts före den 1 januari 2006. En försäkringstagare har inte heller rätt att flytta värdet av en sådan försäkring till en annan försäkring om försäkringsavtalet ingåtts före den 1 juli 2007. För att det ska vara möjligt att återköpa eller flytta en sådan äldre försäkring krävs i dag att försäkrings­tagaren och försäkringsföretaget avtalat om det.
Med de nya reglerna kommer rätten till återköp och flytt av individuella fond- och depåförsäkringar gälla oavsett när ett försäkringsavtal har ingåtts och kräver inte ett avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsföretaget.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg