Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mälardalens högskola blir universitet 2022

Publicerad

Nu är det klart att Mälardalens högskola blir Mälardalens universitet från och med den 1 januari 2022. I går fattade regeringen beslut om namnändringen i högskoleförordningen.

Att Mälardalens högskola skulle bli universitet angav regeringen i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som beslutades av riksdagen i april.

– Ett nytt universitet i Mälardalen är en viktig framtidssatsning som stärker den högre utbildningen och forskningen i Sverige i en tillväxtregion med många invånare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Mälardalens högskola har i dag en framstående position bland landets högskolor med en välutvecklad samverkan och samproduktion med bland annat näringsliv och offentlig sektor. Lärosätet är också starkt på forskningssidan och duktigt på att attrahera externa forskningsmedel. Det är den högskola som har flest doktorander och flest examenstillstånd på forskarnivå. Lärosätet har även flest studenter av alla högskolor, och dessa finns inom en rad samhällsviktiga utbildningar.

Mälardalens högskola har sedan tidigare examenstillstånd för att ge utbildning på forskarnivå inom sex forskningsområden, som spänner från teknik till utbildningsvetenskap. När lärosätet nu får universitetsstatus kommer det att kunna anordna utbildning på forskarnivå samt examinera doktorer inom alla ämnen som det väljer.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet