Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Morgan Johansson och Anders Ygeman deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

Publicerad

Den 9–10 december träffas EU:s justitie- och inrikesministrar under ett möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF). Mötet äger rum i Bryssel.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar bland annat i en diskussion om projektet ”Next generation EU” som syftar till att förebygga och stoppa missbruk av medel från EU:s återhämtningsplan efter covid-19-pandemin.

Mot bakgrund av händelseutvecklingen vid EU:s gräns mot Belarus kommer integrations- och migrationsminister Anders Ygeman att diskutera migration som ett verktyg vid hybridattacker.

Vidare har kommissionen för avsikt att informera ministrarna om en rad pågående och kommande initiativ på brottsbekämpningsområdet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Per Strängberg
Tf. pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg