Pressmeddelande, Sakråd från Kulturdepartementet

Över en miljard i stödinsats till kulturen och inrättandet av ett nytt sakråd

Publicerad

Kulturlivets verksamheter och aktörer i hela landet har drabbats hårt av coronapandemin. Nu inrättar regeringen ett nytt sakråd för kulturbranschen och satsar över en miljard kronor på kulturområdet genom fördelning av redan aviserat stöd och förslag i extra ändringsbudget.

– Vi har god kunskap om vilka stöd som ger effekt. Den nära dialogen regeringen hittills haft med aktörerna kommer fortsätta, bland annat genom ett nyinrättat sakråd för kris och återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Det nya sakrådet får namnet kris- och återstartsrådet. Regeringen kommer att bjuda in till det första mötet i början av 2022.

Med anledning av utökade smittskyddsåtgärder som nu införs föreslår regeringen ett krisstöd på 120 miljoner kronor i extra ändringsbudget med syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kulturen i hela landet. Regeringen återkommer med hur de medlen ska fördelas.

– Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur krisen. Hela kulturlivets mångfald av verksamheter och aktörer drabbas hårt. När pandemin fortsätter och fler smittskyddsåtgärder införs försämras möjligheterna till återstart. Regeringen fortsätter att stimulera och stärka uthålligheten i kultursektorn, vi bidrar till produktion, skapar arbetstillfällen och säkrar kompetens, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen har idag beslutat om regleringsbreven och fördelning av de 940 miljoner kronor som riksdagen beslutat om i budgeten för 2022. Medlen ska användas för att stimulera och stärka kulturen långsiktigt, och Statens kulturråd kommer att fördela huvuddelen av stödet till det fria kulturlivet.

Regeringen har tidigare meddelat förstärkning med 100 miljoner kronor per år för ett produktionsincitament för film och permanenta förstärkningar av den regionala kulturen med 100 miljoner kronor.

Regeringen har sedan pandemins början vidtagit långtgående åtgärder för att stötta kulturlivet. Under 2020 tillfördes kulturområdet i olika omgångar flera krisstöd, som totalt uppgick till över 2,5 miljarder kronor. Under 2021 har ca 3,9 miljarder kronor fördelats i krisstöd.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regleringsbrev hos Ekonomistyrningsverket (ESV)

Statsliggaren är en sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev och publiceras av ESV. Regleringsbreven uppdateras löpande under året.