Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om förlängning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen beslutad

Publicerad

Regeringen har idag beslutat propositionen Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I propositionen föreslår regeringen att lagarna förlängs till och med den 31 maj 2022 för att fortsatt säkerställa en god beredskap i hanteringen av coronapandemin.

– Den ökade smittspridningen i hela Europa och nya varianten av viruset visar att det fortsatt är viktigt med god beredskap inför snabba förändringar i pandemin. Regeringen har tidigare presenterat en åtgärdsplan för att snabbt kunna sätta in effektiva och smittskyddsåtgärder, lagarna gör det möjligt att genomföra dessa. Till exempel användande av vaccinationsbevis, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår i propositionen även ändringar av de båda lagarna, eftersom de bemyndiganden som gäller för nedstängning och förbud mot att samlas hittills inte har använts:

  • När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.
  • Vidare föreslås ändringar av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort.

För att säkerställa att lagarna inte gäller längre än nödvändigt och att lagarna är anpassade utifrån det epidemiologiska läget som råder kommer regeringen att i mars 2022 återkomma till riksdagen med en skrivelse där regeringen redogör för det fortsatta behovet av lagarna fram till utgången av maj 2022.

Propositionen överlämnas nu till riksdagen för vidare hantering.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström