Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen beslutar om finansiering för satsning på att minska störningar mellan elektriska produkter

Publicerad

Regeringen har beslutat om finansiering för att Elsäkerhetsverket ska kunna förstärka sin verksamhet inom så kallad elektromagnetisk kompabilitet (EMC).

I takt med att antalet elektriska produkter blir fler och beroendet av trådlös kommunikation ökar, så ökar också risken för att olika produkter stör ut varandra. Därför blir så kallad elektromagnetisk kompabilitet (EMC), det vill säga att elektriska produkter kan fungera tillsammans, allt viktigare.

För att Elsäkerhetsverket ska kunna följa utvecklingen inom området beslutade regeringen i budgeten om att öka myndighetens förvaltningsanslag för år 2022. Elsäkerhetsverkets verksamhet finansieras av elsäkerhetsavgifter och för att finansiera höjningen har regeringen nu beslutat att marginellt höja elsäkerhetsavgiften för företag och hushåll.

För företag ökar elsäkerhetsavgiften med ca 85 kronor per år och hushållens kostnader ökar med 85 öre per år.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta:

Elektromagnetisk kompabilitet, EMC kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.