Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen förlänger löptiden på lån under Företagsakuten

Publicerad

Det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten lanserades våren 2020 för att stödja näringslivet under pågående pandemi. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att möjliggöra förlängning av löptiden på krediter under programmet från tre till fem år.

En betydande del av krediterna under Företagsakuten har gått till små- och medelstora företag i hårt drabbade branscher som hotell, restaurang och handel till följd av pandemin. Mot bakgrund av att återhämtningen för många företagare kan komma att ta längre tid än vad som bedömdes när programmet etablerades har regeringen nu fattat beslut om förlängning av löptiden på krediterna.

– Som nytillträdd näringsminister är jag mycket glad för att regeringen omedelbart kan fatta beslut som syftar till att mildra pandemins konsekvenser för jobb och företag i Sverige, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Sedan den 30 september 2021 upphörde möjligheten att uppta nya krediter under Företagsakuten. Det innebär att möjligheten till förlängning av löptiden på krediter omfattas av krediter som beviljats under programmet från våren 2020 fram till den sista september 2021.

Utbetalade lån under programmet fram till den sista september uppgick till 2,7 miljarder kronor fördelat på 764 engagemang. Huvuddelen av lånen betalades ut under pandemins akuta skede under våren 2020, då Företagsakuten garanterade en betydande del av all utlåning till landets små- och medelstora företag. Sedan programmet startades har 1,5 procent av lånen betalats ut under 2021.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.