Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla arbetet för att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Uppdraget syftar till att skapa en stabil försörjning av läkemedel och medicintekniska produkter vid såväl allvarliga händelser i fredstid som i beredskap och krig.

- En trygg tillgång till sjukvårdsprodukter så som läkemedel och medicintekniska produkter är av central betydelse för en fungerande hälso- och sjukvård. Försörjningen av läkemedel och medicintekniska produkter behöver bli mer robust. Det behövs en nationell aktör som kan samordna och stödja andra aktörer så att brister på läkemedel inte uppstår, säger socialminister Lena Hallengren. 

Socialstyrelsen ska enligt uppdraget lämna förslag på hur staten på ett långsiktigt sätt kan stötta regionerna i arbetet med att säkra tillgång till läkemedel. Myndigheten ska utveckla nationella samverkansstrukturer med kommuner och regioner som ska stärka det långsiktiga arbetet med försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 december 2023. 

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström