Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tar emot it-driftsutredningens slutbetänkande

Publicerad

I dag har it-driftsutredningens särskilde utredare Annelie Roswall Ljunggren överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Slutbetänkandet rör förutsättningar och förslag om varaktiga former för samordnad statlig it-drift.

It-driftsutredningen, som tillsattes av regeringen 2019, har haft som syfte att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift eller tydligare rättsliga förutsättningar för att kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

– Det är positivt att utredningen är klar då detta är viktiga frågor. Det är också glädjande att utredningen kommit så långt i sina resonemang kring hur en möjlig lösning kan se ut - trots komplexa frågeställningar. Vi kommer nu att direkt börja analysera förslaget och se hur vi kan ta frågan vidare, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Idag har it-driftsutredningen överlämnat sin slutredovisning till regeringen. Utredningen föreslår varaktiga former för samordnad statlig it-drift genom stöd till statliga myndigheter vid valet av it-driftslösningar och tillhandahållande av it-driftstjänster genom ett samordnat statligt tjänsteutbud.

Slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet och sedan remitteras för att få in synpunkter från relevanta aktörer.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00