Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utser biståndsminister Matilda Ernkrans till ersättare i guvernörsstyrelserna för Världsbanksgruppen

Publicerad

Biståndsminister Matilda Ernkrans förordnades idag av regeringen till ny ersättare i guvernörsstyrelserna för Världsbanksgruppen. Världsbanksgruppens mål är att utrota extrem fattigdom på global nivå och att främja delat välstånd. Under pandemin hjälper Världsbanksgruppen länder att få tillgång till vaccin och verkar för en hållbar återhämtning.

Statsrådet Ernkrans ersätter tidigare statsrådet Per Olson Fridh som entledigas från uppdraget. Regeringen har tidigare beslutat att förordna finansminister Mikael Damberg till ledamot i guvernörsstyrelserna för Världsbanksgruppen. Statsrådet Damberg ersätter Magdalena Andersson. Guvernörsstyrelserna är Världsbanksgruppens högsta beslutande organ och sammanträder två gånger om året.

– Som ersättare i guvernörsstyrelserna ser jag fram emot att stärka Sveriges partnerskap med Världsbanksgruppen. Pandemin har negativt påverkat utveckling och fattigdomsbekämpning, inte minst för de allra fattigaste och mest utsatta i världen. Mot bakgrund av pandemin ser jag att svenskt bistånd via Världsbanksgruppen är viktigare än någonsin för att bekämpa extrem fattigdom och främja en grön och inkluderande återhämtning, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Världsbanksgruppens två övergripande mål är att utrota extrem fattigdom på global nivå och att främja delat välstånd. Målen överensstämmer väl med svenska prioriteringar för internationellt utvecklingssamarbete. Världsbanksgruppen har dessutom en central roll för genomförandet av Agenda 2030 och Parisavtalet. Under pandemin har banken ökat tillgången på covid-19-vaccin i 64 länder genom ett finansiellt stöd på ca 6,3 miljarder amerikanska dollar. Världsbanksgruppen arbetar för att återhämtningen efter pandemin ska bli grön, motståndskraftig och inkluderande.

Världsbanksgruppen är den multilaterala organisation som får mest svenskt kärnstöd. Under 2020 uppgick det svenska kärnstödet till nästan 3,5 miljarder kronor. Samarbetet grundar sig i regeringens organisationsstrategi för Världsbanksgruppen för åren 2020–2023.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf