Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Publicerad

Regeringen har i dag remitterat förslag som innebär skärpta straff och möjligheter att på plats frihetsberöva den som kör olovligt eller är påverkad av alkohol eller narkotika. Återfall i rattfylleribrott ska normalt dömas till grovt rattfylleri, enligt förslaget.

– Vi kan inte tillåta att vissa personer gång på gång utsätter andra för livsfara, vid upprepade trafikbrott måste samhället därför kunna reagera kraftfullt och ha verktyg för att förhindra fortsatt brottslighet. Situationen som den ser ut i dag är inte acceptabel, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I det utkast till lagrådsremiss som tagits fram föreslås att maximistraffen för grov olovlig körning och rattfylleri höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Det medför att den som kör utan körkort eller påverkad vid behov kan frihetsberövas redan i samband med ett polisingripande. Det föreslås även att maximistraffet för grovt rattfylleri höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Vidare lämnas förslag som innebär att det vid återfall i rattfylleribrott normalt ska dömas för grovt rattfylleri och då till fängelse eller en frivårdspåföljd, såsom skyddstillsyn.   

I utkastet föreslås också att ett oaktsamhetsansvar införs för olovlig körning. Det innebär att det ställs ökade krav att på förhand kontrollera att man har rätt att köra fordonet, till exempel om man har ett utländskt körkort.   

Utkastet till lagrådsremiss skickas nu ut på remiss. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh