Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och forskningskontor i London

Publicerad

Sveriges sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet inrättas vid Sveriges ambassad i London från och med den 1 januari 2022. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.


– Londonkontoret är en viktig och strategisk satsning för ett land som Sverige där export- och innovationsfrågor är centrala. Etableringen möter effektivt målsättningarna i life science-strategin och ligger helt i linje med arbetet att nå ut internationellt med regeringens samverkansprogram, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

För att bibehålla Sveriges starka internationella position som innovations- och kunskapsledare är det viktigt med utvecklade samarbeten med världsledande innovations- och forskningsländer. Sedan tidigare har Sverige etablerade innovations- och forskningskontor vid Sveriges ambassader i Brasilia, New Delhi, Peking, Seoul, Tokyo och Washington DC.

– Det nya innovations- och forskningskontoret i Storbritannien kommer att bidra till att svenska universitet och högskolor får större synlighet internationellt. Det är viktigt för att hålla hög kvalitet i forskningen och stärka Sverige som forskningsnation, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Storbritannien är ett prioriterat land för Sverige och en viktig samarbetspartner inom bland annat innovation och forskning, samt även en nära allierad i många handelspolitiska frågor

– Vi befinner oss mitt i en klimatdriven grön industriomställning och Storbritannien är en strategiskt viktig partner i detta arbete. Inrättandet av Londonkontoret ger oss möjligheter till stärkta relationer och ett mer ambitiöst klimatarbete, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Sveriges innovations- och forskningskontor i utlandet

Sveriges innovations- och forskningskontor i utlandet är en gemensam satsning av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Miljödepartementet, Infrastrukturdepartementet och Utrikesdepartementet. Syftet med satsningen är att förstärka Sveriges globala uppkopplingar till strategiskt viktiga internationella innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Kontoren ska främja Sverige som kunskapsnation, attrahera internationella investeringar, kompetens och humankapital samt öka det internationella genomslaget för svensk innovation, forskning och högre utbildning.