Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för informationsinsatser

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att bevilja Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökan om 823 000 kronor, som ska gå till att sprida information om insatser för barn i familjehem. Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse med uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. Stiftelsen Allmänna Barnhuset verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

– Regeringen bedömer att en informationskampanj som riktar sig till alla kommuner i Sverige kan bidra till att familjehemsplacerade barn får mer jämlika förutsättningar till en god utbildning. Båda metoderna är dessutom vetenskapligt utvärderade med positivt resultat, säger socialminister Lena Hallengren.

Samhället har ett stort ansvar för barn som placerats i vård utanför det egna hemmet, och dessa barn har ett särskilt behov av stöd och skydd. Barn som har vuxit upp i samhällsvård löper flera gånger större risk än andra barn att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Forskning visar att en av de starkaste skyddsfaktorerna mot en sådan utveckling är att barnet har haft en bra skolgång.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har sedan 2008 stöttat arbetsmodellen Skolfam, som syftar till att stärka skolresultaten för barn som är placerade i familjehem. Sedan 2005 har Skolfam funnits som en arbetsmodell där skola, socialtjänst och familjehem samverkar för att möjliggöra att grundskoleelever i familjehem, utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas optimalt i skolan och når så bra resultat som möjligt. Skolfam finns i sex av de nio största kommunerna i Sverige.

Allmänna Barnhuset har sedan 2019 engagerat sig i Letterbox Club som syftar till att höja läs- och matematikförmåga hos barn i utsatta situationer. Projektet vänder sig till barn i åldern 6–11 år, som bor i familjehem eller lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Genom projektet har paket med spel, böcker och diverse skrivmaterial skickats till barnen en gång i månaden under sex månaders tid. Letterbox Club finns i 37 kommuner.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström