Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svensk strategi för utvecklingssamarbetet med Asien och Oceanien 2022–2026

Publicerad

Det svenska regionala utvecklingssamarbetet med Asien och Oceanien innehåller idag miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Regeringen ska dubblera klimatbiståndet till 2025, därför höjs biståndet med över 40 procent till den regionala verksamheten.

De senaste åren har utvecklingen i Asien och Oceanien på flera håll försämrats vad gäller demokratiska och politiska rättigheter. Bristande jämställdhet och våld mot kvinnor är fortsatt ett stort problem. Effekterna av Covid-19 har ytterligare förstärkt denna utveckling.

Asien och Oceanien är samtidigt drabbat av stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet, med exempelvis fler och allvarligare naturkatastrofer, och allvarlig minskning av biologisk mångfald.

Kopplingarna mellan miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling samt mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är tydliga i regionen – särskilt för människor i utsatta situationer och människor som lever i fattigdom. Verksamheten ska därför så långt möjligt bedrivas integrerat.

– Klimatförändringarnas effekter har stora konsekvenser för regionens fattiga och stor global inverkan, Samtidigt ser vi ett krympande utrymme för demokratin och de mänskliga rättigheterna i regionen. Med regionala insatser kan vi komplettera det bilaterala stödet i samarbetsländer som Afghanistan, Kambodja och Myanmar för att hantera gränsöverskridande problem, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf