Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige satsar på inkluderande fred i Moçambique

Publicerad

Den 16 december fattade regeringen beslut om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique. Strategin omfattar sammanlagt 4 miljarder kronor för åren 2022–2026. Det är en ökning från den förra strategin med anledning av en ny satsning på inkluderande fred.

Ladda ner:

Coronapandemin och konflikten i provinsen Cabo Delgado har lett till ökad fattigdom och utsatthet i Moçambique. Befolkningen ökar snabbt, vilket medför stora utmaningar för tillgången till arbete med anständiga villkor och grundläggande samhällsservice. Den nya strategin ska bidra till att adressera konfliktens grundorsaker. Strategin ger också fortsatt svenskt stöd till den fredprocess som pågått sedan 2019 mellan regeringen och det största oppositionspartiet Renamo.

–   Moçambique brukar beskrivas som ett av världens fattigaste länder och ett av de mest sårbara för klimatförändringar. Landet har dessutom drabbats hårt av pandemin. Sverige spelar en viktig roll för att stötta landets utveckling, både som finansiär och genom att upprätthålla vårt långsiktiga partnerskap inom flera områden, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.
 
Strategin bygger också vidare på det tidigare arbetet inom miljö och klimat; mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet; samt inkluderande ekonomisk utveckling. Alla dessa tre områden är prioriterade för Sveriges internationella utvecklingssamarbete.

Den nya strategin börjar gälla den 1 januari 2022.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf