Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tillfälligt avskaffad karensdag för personer med aktivitetsstöd, etablerings- eller utvecklingsersättning

Publicerad

Regeringen avser att besluta om ett tillfälligt avskaffande av karensdagen för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Regeringen avser att besluta om ett tillfälligt avskaffande av karensdagen för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser med ersättning i form av aktivitetsstöd, etablerings- eller utvecklingsersättning. Det tillfälliga avskaffandet av karensdagen ska gälla från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2022.

Det tillfälliga avskaffandet av karensdagen innebär att arbetssökande med aktivitetsstöd, etablerings- och utvecklingsersättning får ersättning från första dagen i en sjukperiod.

Regeringen meddelade den 7 december att man avser att återinföra ersättningen för karensavdrag för första dagen i sjukfallet. Förslaget ska även omfatta arbetssökande med a-kassa. Avsikten är att åtgärden gäller från den 8 december till och med den 31 mars nästa år.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein