Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth deltar i ministerrådsmöte

Publicerad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth deltar på torsdag den 9 december i ministerrådsmöte om transportfrågor i Bryssel. På agendan står riktlinjedebatter om tre lagstiftningsförslag från kommissionens klimatpaket Fit for 55.

Huvudfokus under torsdagens TTE-råd, är tre lagstiftningsförslag ReFuelEU Aviation, AFIR och FuelEU Maritime. Lagförslagen är del i EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55, som syftar till att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till 2030. Det stakar också ut riktningen mot det långsiktiga klimatmålet om klimatneutralitet senast 2050. Under onsdagen kommer även Infrastrukturministern träffa EU-kommissionären med ansvar för transport, Adina Vălean.

Infrastrukturministern kommer på rådet bland annat driva på för en höjd ambitionsnivå vad gäller omställningen till ett mer hållbart flyg. Detta genom hårdare krav på inblandning av biodrivmedel i flygbränslet.

– Flyget behövs, men flyget måste ställa om. Därför behöver inblandningen av förnybara biodrivmedel i flygbränslet öka. Arbetet för ett mer hållbart flyg är en viktig del i klimatomställningen, säger Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern kommer även uppmana kommissionen att följa upp arbetet med Mobilitetspaketet så att samtliga medlemsstater lever upp till kraven på schysta arbetsvillkor för yrkeschaufförerna och rättvis konkurrens.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Om TTE:

TTE-rådet är EU:s ministerrådsmöte om transport, telekom och energi, TTE.

Förordningarna:

FuelEU Maritime är en förordning om användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen för sjötransport och om ändring av direktiv 2009/16/EU

ReFuelEU Aviation är en förordning om säkerställande av lika villkor för hållbart flyg

AFIR är en förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och upphävande av direktiv 2014/94/EU