Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att redovisa erfarenheter av arbete mot segregation i skolan

Publicerad

Regeringen vill kunna lämna träffsäkra åtgärdsförslag för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan. Skolinspektionen får därför i uppdrag att redovisa sina nuvarande erfarenheter av fristående och kommunala skolhuvudmäns arbete med att minska och motverka segregationens negativa konsekvenser.

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att alla elever ska ges det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling. För att utforma effektiva åtgärder behövs det mer kunskap om skolornas arbete.

– Vi ska vända på varje sten för att minska segregationen och här spelar skolan en viktig roll eftersom den både förebygger och möter konsekvenserna av segregation. Uppdraget till Skolinspektionen kommer att utgöra ett viktigt underlag när vi sedan ska ta fram träffsäkra åtgärder för att minska segregationens negativa konsekvenser i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 

Uppdraget, som Skolinspektionen får i samband med regleringsbrevet för 2022, ska redovisas senast den 1 november 2022.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet