Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning föreslår ett utökat skydd mot diskriminering

Publicerad

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. Utredaren Thomas Bull föreslår bland annat ett utökat skydd mot diskriminering som avser viss offentlig verksamhet samt att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

- Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem. Utredningen innehåller flera intressanta förslag som jag nu kommer att titta närmare på, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Utredningens slutbetänkande innehåller förslag om ett utökat skydd mot diskriminering inom viss offentlig verksamhet som bl.a. omfattar rättsvårdande myndigheter. Skyddet mot diskriminering i offentlig verksamhet ser i dag olika ut. Enskilda personer har ett svagare skydd enligt diskrimineringslagen i kontakter med vissa myndigheter jämfört med andra.

Utredningen föreslår vidare att skyddet mot diskriminering bör utökas. Det kan till exempel handla om uttalanden av arbetsgivare på sociala medier eller om rekrytering där olika krav ställs upp som indirekt har en diskriminerande innebörd. Utredningen föreslår att vite ska införas som sanktion vid spridning av sådana uttalanden.

Utredningen anser också att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas. Arbetsgivaren föreslås få en skyldighet att arbeta aktivt mot trakasserier och sexuella trakasserier även när de utförs av tredje man, dvs. en person som inte är anställd på arbetsplatsen.

 

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00