Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde lanserar rapporter om mänskliga rättigheter i Europa

Publicerad

Idag publicerar UD nya landrapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Storbritannien och Turkiet.

- Idag, när demokratin och respekt för mänskliga rättigheter befinner sig på tillbakagång världen över, är det extra viktigt att kraftsamla och stå upp för dess principer, processer och försvarare. Men allt är inte tillbakagång: rapporterna visar att rättssäkerheten stärks, kvinnors politiska deltagande ökar och hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter går framåt i flera länder. Det är hoppingivande, säger utrikesminister Ann Linde.

Rapporterna beskriver situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer fram till den 15 maj i år.

Rapporterna lanseras av utrikesminister Ann Linde vid ett digitalt evenemang idag den 16 december, inför inbjudna universitetsstudenter och representanter för civilsamhället.

Media kan följa lanseringen via länk. För inbjudan mejla sara.monemi@gov.se

De nya rapporterna kommer finnas tillgängliga på regeringens webbplats efter lanseringen. 

Rapporter om mänskliga rättigheter

Utrikesdepartementet publicerar sedan början av 2000-talet rapporter om situationen för de mänskliga rättigheterna i många av världens länder på regeringen.se. Rapporterna är, jämte regeringens demokratisatsning, centrala beståndsdelar i arbetet med att värna mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer internationellt. De tillhör också det mest lästa och nedladdade på regeringens webbplats. Rapporterna tas fram regionvis på rotationsbasis och uppdateras med omkring två-tre års intervall. De gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna. Under våren 2022 kommer rapporter för länder i Asien tas fram.