Pressmeddelande från Socialdepartementet

Vaccinerade i tredjeland kan snart få covidbevis

Publicerad

Regeringen har beslutat att E-hälsomyndigheten ska få skriva ett avtal med Statens servicecenter som innebär att den som är folkbokförd i Sverige men har vaccinerats i tredje land kommer att få tillgång till ett vaccinationsbevis. Tjänsten väntas tas i bruk senast den 1 februari 2022.

– Vi vet att det har funnits frustration hos de som är vaccinerade men inte kunnat få svenska covidbevis eftersom vaccinationerna skett i tredjeland. Samtidigt är det viktigt att den som får covidbevis verkligen är vaccinerad och att detta kan kontrolleras. Nu har vi en lösning för hur detta ska gå till, säger socialminister Lena Hallengren.

Avtalet innebär att Statens servicecenter bland annat ska kontrollera vaccinationsdokumentation från tredjeland. Efter denna genomgång och vissa andra kontroller kan E-hälsomyndigheten utfärda ett svenskt covidbevis. I ett första steg gäller denna lösning för personer som flyttat tillbaka till Sverige, blivit folkbokförda och skaffat digital brevlåda.

Möjligheten att utfärda vaccinationsbevis till andra personer i Sverige som är vaccinerade i tredjeland och som inte tillhör den här gruppen undersöker regeringen ännu.

För den som blivit vaccinerad i tredjeland men ska få en tredje dos i Sverige finns också möjlighet att få ett vaccinationsbevis via till exempel covidbevis.se. För att detta ska vara möjligt behöver vaccinationen vara dokumenterad med rätt dosnummer i det nationella vaccinationsregistret.

Faktaruta:

Allt fler länder utfärdar vaccinationsbevis som är helt kompatibla med de vaccinationsbevis som finns i EU. Från och med den här veckan ingår 60 länder. Om man har blivit vaccinerad i något av dessa länder rekommenderas man att undersöka om man kan beställa vaccinationsbevis i det aktuella landet. Det fungerar precis som svenska vaccinationsbevis.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström