Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

A-kassorna ska motverka felaktiga utbetalningar

Publicerad

För att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen har regeringen beslutat om ett stöd för ändamålet till a-kassorna. Stödet ska användas för att stärka kontrollarbetet mot felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen.

Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre politiska prioriteringar. Regeringen har genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden ska bedrivas mer systematiskt och effektivt än tidigare.

I budgetpropositionen för 2021 tillfördes medel till Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna för att tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Ekonomistyrningsverket, stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. Under åren 2021, 2022 och 2023 lämnas ett tillfälligt bidrag med 10 miljoner kronor per år till arbetslöshetskassorna.

Regeringen har nu beslutat om fördelningen av de 10 miljoner kronorna i bidrag för 2022. Fördelningen är görs i enlighet med ett förslag till fördelning som IAF tagit fram.

Fördelning av stöd till arbetslöshetskassorna för att motverka felaktiga utbetalningar:

Kommunalarbetarnas 1 183 726 kr
Unionens 1 154 910 kr
Alfakassan 810 367 kr
Akademikernas 575 689 kr
Hotell- och Restauranganställdas 552 665 kr
Handelsanställdas 483 807 kr
IF Metalls 445 108 kr
Transportarbetarnas 364 597 kr
Fastighets 360 261 kr
Byggnadsarbetarnas 344 178 kr
GS 311 518 kr
Småföretagarnas 310 677 kr
Livsmedelsarbetarnas 301 425 kr
Finans- och Försäkringsbranschens 278 573 kr
Elektrikernas 270 409 kr
Vision 269 925 kr
Sveriges arbetares 269 266 kr
Journalisternas 265 332 kr
Säljarnas 265 317 kr
Sekos 261 920 kr
Pappersindustriarbetarnas 260 155 kr
Lärarnas 247 643 kr
Ledarnas 213 148 kr
STs 199 384 kr
Totalt 10 000 000 kr

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein