Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En konsultationsordning för det samiska folket

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att utfärda en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Lagen innebär att regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter ska vara skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för urfolket samerna. Skyldigheten kommer från 2024 att gälla även för regioner och kommuner.

– Regeringen har en högt ställd ambition i arbetet med mänskliga rättigheter. Dagens beslut är en milstolpe och ett mycket viktigt steg i att stärka det samiska folkets rättigheter och självbestämmande, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir konsultationsskyldiga när lagen träder i kraft den 1 mars 2022. För regioner och kommuner börjar konsultationsskyldigheten att gälla den 1 mars 2024.

Bakgrund
Samerna är ett urfolk i Sverige. Internationella kommittéer och experter har rekommenderat Sverige att se till att nationell lagstiftning tillgodoser det samiska folkets möjlighet att påverka beslut som rör dem. Även om dessa rekommendationer och synpunkter från internationella granskningsorgan inte är folkrättsligt bindande, lägger Sverige stor vikt vid dem. I Norge och Finland finns det regler om konsultation med samerna. Lagen är ett viktigt steg för att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som särskilt berör dem.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00