Pressmeddelande från Socialdepartementet

EU-gemensam upphandling helt avgörande för Sveriges tillgång till vaccin

Publicerad

Regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström överlämnade idag delbetänkandet Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 – framgång genom samarbete och helgardering (SOU 2022:3). En av utredningens slutsatser är att Sveriges deltagande i den EU-gemensamma upphandlingen av vaccin varit avgörande för att täcka landets nationella behov.

Utredningen bedömer att tack vare de avtal som slutits på EU-nivå med olika leverantörer av vaccin har Sverige fram till och med den 31 december 2021 säkrat avtal om totalt över 70 miljoner doser vaccin för leverans till och med 2023. Totalt har över 21 miljoner doser vaccin levererats till Sverige till och med den 31 december 2021.

– De många avtal som EU träffat och som Sverige tar del av säkerställer att Sverige har tillgång till vaccin som mer än väl täcker de nationella behoven, säger regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström och fortsätter:

– Flera av avtalen omfattar dessutom uppdaterade vacciner för att bemöta nya virusvarianter samt pediatriska vaccin. Volymmässigt är avtalen tillräckliga för att kunna ge hela befolkningen påfyllnadsdoser.

Erfarenheterna från arbetet med att säkra tillgång till vaccin mot covid-19 talar enligt utredningen för ett fortsatt samarbete på EU-nivå för att säkerställa tidig och jämlik tillgång till vaccin.

– EU-samarbetet och den gemensamma upphandlingen har varit avgörande för att säkra tillgången till vaccin. Inget tyder på att Sverige hade lyckats lika bra på egen hand eller hade fått tillgång till vaccin snabbare genom att stå utanför de EU-gemensamma upphandlingarna, säger socialminister Lena Hallengren.

Överskott av vaccin ska fördelas till fler länder

Parallellt med arbetet för att säkerställa en god tillgång till vaccin mot covid-19 för Sveriges befolkning pågår arbete inom Sverige och EU för att bidra till att vaccin kommer hela världen till del. Sveriges och EU:s ambition är att i första hand samarbeta med den globala vaccinupphandlingsmekanismen Covid-19 Access Facility (Covax).

Överskotten av vaccin har uppstått successivt från andra halvåret 2021 och Sverige har verkat för att donationer och vidareförsäljning i möjligaste mån hanteras genom multilaterala plattformar för att säkerställa att dessa processer sker effektivt, jämlikt och rättssäkert.

Regeringens vaccinsamordnare

Regeringen utsåg i juni 2020 Richard Bergström till vaccinsamordnare. Vaccinsamordnarens ursprungliga uppdrag var att identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19 och utarbeta en handlingsplan för Sveriges agerande för tillgång till vaccin så snabbt och effektivt som möjligt. Från och med november 2021, då regeringen beslutade om tilläggsdirektiv, ska vaccinsamordnaren verka för att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 bland annat genom EU-gemensamma förhandlingar och identifiera möjligheter att avyttra vaccin mot covid-19. Utredningstiden förlängdes till och med den 30 juni 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström