Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Extra studietid och utökad lovskola för elever i grundskolan

Publicerad

En jämlik skola där eleverna ges mer tid för lärande skapar förutsättningar för fler elever att lära sig mer. I en lagrådsremiss lämnar nu regeringen förslag för en utökad lovskola och att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I skolan ska alla elever mötas av höga förväntningar och ges möjligheter att lyckas. Men skolan är i dag för ojämlik och alla elever har inte samma möjligheter att få hjälp med sina studier hemma. Föräldrars utbildningsnivå kan exempelvis innebära stora skillnader i förutsättningar att vara ett stöd i sina barns studier.

– Nu lägger regeringen fram förslag för att samhället steg för steg ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på eller om dina föräldrar har råd att köpa privat läxhjälp. Därför föreslår regeringen att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka från och med höstterminen 2022, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår också att den skollagsreglerade lovskolan utökas med ytterligare 25 timmar för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska bedrivas på läsårsloven och kan på så sätt bidra till att fler elever kan uppnå behörighet innan läsårets slut. Syftet är att förebygga att elever halkar efter i sin kunskapsutveckling och minska risken för att kunskapsbrister ackumuleras på ett sätt som är svårt att åtgärda. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren