Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Flera åtgärder föreslås när barn misstänks för brott

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott av särskild utredare Eva Wendel Rosberg.

Utredningen som ingår i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet har haft i uppdrag att göra en bred översyn av regelverket för utredningar där barn misstänks för brott.

SOU 2022:1 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

− Samhället får inte stå passivt när mycket unga personer begår brott eller riskerar att dras in i kriminalitet. Ändamålsenliga insatser från samhällets sida kan hindra en negativ spiral och bidra till att barnet får den hjälp och det stöd som han eller hon behöver, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I utredningens betänkande föreslås bland annat att

  • en ny huvudregel om att åklagare ska väcka bevistalan när ett barn under 15 år misstänks ha begått ett brott med minimistraff om 5 års fängelse
  • åtgärder som innebär att fler brott som begås av barn under 15 år ska utredas av polis
  • reglerna för när polisen får drogtesta barn under 15 år som misstänks använda narkotika förenklas i syfte att drogtesterna ska användas i större omfattning.

För de barn som har fyllt 15 år föreslås en möjlighet för åklagare att genom strafföreläggande förordna om ungdomstjänst för brott som barnen begått innan de fyllt 18 år. Syftet är att öka möjligheten till snabb och effektiv lagföring.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh