Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Flerbrottsutredningen får ytterligare uppdrag

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ytterligare uppdrag till den utredning som ser över den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott.

Sedan i juli har en särskild utredare i uppdrag att se över strafflagstiftningen och föreslå förändringar för en skärpt syn på flerfaldig brottslighet. Syftet är att säkerställa att straffet står i proportion till brottslighetens allvar även för personer som begår flera brott.

Utredaren får nu, utöver de ursprungliga direktiven, även i uppdrag att se över regelverket för förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och direktavskrivning.

Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh