Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling till Lagrådet

Publicerad

Regeringen överlämnar idag en lagrådsremiss till Lagrådet om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen syftar framförallt till att domstolsprocessen i mål om offentlig upphandling ska bli snabbare och mer förutsägbar.

– Vid offentlig upphandling ska en bra och hållbar affär vara i fokus, både för myndigheter och för leverantörer. Med de här förslagen minskar vi risken att utdragna överprövningar står i vägen för det. Att förebygga långa och snåriga processer efter upphandlingar blir också en pusselbit i att ta tillbaka kontrollen över välfärden, säger civilminister Ida Karkiainen.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i mål om offentlig upphandling ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav samt regler som begränsar parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat nya fel och brister i upphandlingen (en så kallad preklusionsfrist). Förslagen syftar till att handläggningen i upphand­lingsmålen ska gå snabbare och att det ska bli mer förutsägbart för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer vilka frågor som domstolen kommer att pröva i målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering