Pressmeddelande från Socialdepartementet

Funktionsrätt Sverige får en halv miljon kronor för att utbilda patientföreträdare

Publicerad

Organisationen Funktionsrätt Sverige beviljas 500 000 kronor för arbetet med att utveckla en utbildning i patientföreträdarskap under 2022.

– Regeringen anser att det behövs fler patientföreträdare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sin egen organisation och andra grupper. Vi uppmuntrar den utveckling som nu sker mot att ge patienter ökad kunskap och förmåga att i högre grad ta tillvara sina intressen, säger socialminister Lena Hallengren.

Den primärvårdsreform som regeringen har initierat och den pågående omställningen till en nära vård med primärvården som nav understryker behovet av patientens medverkan i hälso- och sjukvården.

Funktionsrätt Sverige anger i sin ansökan till regeringen att utbildningen ska möjliggöra för patientföreträdare att skaffa sig kunskap om bland annat hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, om samverkan med akademin, företag och beslutsfattare. Syftet är bland annat att patientföreträdare därmed ska kunna bidra med sin kunskap och erfarenheter till den pågående omställningen av primärvården.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot