Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om genomförande av EU-direktivet om arbetsvillkor. Ändringar som föreslås i svensk rätt ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.

Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU. Direktivet syftar till att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

-Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och arbetet organiseras på nya sätt. Det finns ett ökat behov av att arbetstagarna får fullständig information om de grundläggande villkoren som gäller för anställningen. Exempelvis vad gäller arbetstid, rätt till utbildning och ersättning vid övertidsarbete, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk arbetsrättslig lagstiftning. Vissa ändringar och tillägg har varit nödvändiga för att Sverige ska leva upp till direktivets krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein