Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren frågas ut av elever vid Hultsfreds gymnasium

Publicerad

Onsdagen den 19 januari gör EU-minister Hans Dahlgren ett digitalt besök på Hultsfreds gymnasium.

Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 19 januari  kl. 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta tf. pressekreterare Samuel Guron.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken - både digitala och på plats - har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00