Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kristina Nilsson ska utreda socialförsäkringsskyddet för gravida

Publicerad

Regeringen har utsett Kristina Nilsson till utredare för utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida som regeringen fattade beslut om i oktober 2021.

Kristina Nilsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice ordförande i socialutskottet.

– Reglerna för graviditetspenning har varit utformade på ungefär samma sätt sedan förmånen infördes 1980 och behöver moderniseras för att bättre passa dagens arbetsliv. Kristina Nilsson har gedigen erfarenhet från bland annat riksdagens socialutskott och dessutom en yrkesbakgrund som sjuksköterska, vilket gör henne särskilt lämpad för den här utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningens uppdrag är att se över socialförsäkringsskyddet för gravida, framför allt regelverket om graviditetspenning för att modernisera detta så att förmånen i högre utsträckning än i dag fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

Utredaren ska redovisa sina förslag till Socialdepartementet senast 1 mars 2023.

Det var den 28 oktober 2021 som regeringen beslutade om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida. 

Pressmeddelande: Utredning ska se över socialförsäkringsskyddet för gravida

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz