Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Lina Axelsson Kihlblom medverkar vid ceremoni för Förintelsens minnesdag

Publicerad

I dag, torsdag den 27 januari, deltar skolminister Lina Axelsson Kihlblom vid en ceremoni med anledning av Förintelsens minnesdag. Ceremonin anordnas av Forum för levande historia på temat ”utopins pris”, och Lina Axelsson Kihlblom kommer att hålla ett anförande.

– Den här regeringens ambition är att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen samt bekämpandet av antisemitism och andra former av rasism. Vi ska skapa sammanhang och institutioner för att bevara minnet. Därför är jag stolt över att regeringen har gett Skolverket i uppdrag att samarbeta med Forum för levande historia för att förebygga antisemitism och andra typer av rasism, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I Skolverkets regleringsbrev för 2022 ger regeringen i uppdrag till myndigheten att arbeta med demokratistärkande insatser för att förebygga antisemitism och andra former av rasism. Skolverket ska under 2022 och 2023, tillsammans med Forum för levande historia, utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Uppdraget är ett av åtagandena som regeringen presenterade i samband med Malmöforum.

Media är välkomna att delta. För mer information kontakta pressekreterare Vidar J Lindgren.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet