Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Möjlighet att åter söka skrotningsstöd för torskfisket i Östersjön

Publicerad

Regeringen har beslutat om att skrotningsstödet ska kunna sökas på nytt. Anledningen är att nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har ökat intresset för skrotningsstödet. Fiskare som tidigare inte ansökt om skrotningsstöd, får nu åter möjligheten att ansöka om stöd för att skrota sitt fiskefartyg.

– Regeringen arbetar aktivt för att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig fiskenäring. Nollkvot för riktat fiske efter torsk i Östersjön har lett till att många fiskare som har en hög beroendegrad av torskfisket inte längre kan leva på sitt fiske. Nu är det fler som signalerar intresse att söka stödet och därför öppnar vi upp för att skrotningsstödet ska sökas på nytt, säger landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg.

I syfte att korrigera obalansen mellan fiskemöjligheter och fiskekapacitet i Östersjön beslutade regeringen i maj 2021 att möjliggöra för fartygsägare att ansöka om stöd för att upphöra med sin verksamhet genom skrotning av fiskefartyget. Sista dagen för ansökan om sådant stöd var i september 2021.

Möjligheterna att bedriva fiske i Östersjön har därefter försämrats ytterligare och branschen har signalerat ett förnyat intresse för skrotningsstöd. Villkoren för skrotningsstödet ska vara de samma som tidigare har gällt. Dessa innebär i huvudsak att fartyget ska ha bedrivit fiske till havs i viss omfattning under antingen 2017 och 2018 eller 2019 och 2020 och att det ska vara registrerat som aktivt.

Ytterligare förutsättningar för stöd är bland annat att ägaren till det fartyg som ska skrotas inte har ägt eller haft fiskelicens för något annat fiskefartyg som är 8 meter eller längre sedan den 31 december 2020

Jordbruksverket är handläggande myndighet för stöd inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet och därmed också för skrotningsstödet. Ansökan om stöd ska lämnas till Jordbruksverket senast den 30 april i år.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney