Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökad finansiell information i brottsbekämpningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag på ny lag om utbyte av finansiell information i brottsbekämpningen. Dessutom föreslår regeringen bland annat att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet ökar.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag för att genomföra EU:s direktiv om finansiell information. Syftet är att utöka möjligheterna för vissa brotts­bekämpande myndigheter att utbyta och dela finansiell information och analys med Finanspolisen, samt med vissa brottsbekämpande myndigheters motsvarigheter i andra EU-länder.

− Effektiv tillgång till ekonomisk information är ytterligare ett verktyg i brottsbekämpningen, både för underrättelsearbetet och mer konkreta brottsutredningar. Det här förslaget gör det enklare för myndigheter att utbyta information i syfte att förhindra brottsupplägg, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås även lagändringar som innebär att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet utökas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh