Pressmeddelande från Socialdepartementet

Projekt för bättre vård i glesbygd får förlängd finansiering

Publicerad

Regeringen har beslutat att bevilja fortsatt finansiering för Norra sjukvårdsregionförbundets projekt om god och nära vård ur ett glesbygdsperspektiv. Norra sjukvårdsregionförbundet beviljas 12 miljoner kronor att bedriva projektet även under 2022.

– Hela Sverige ska leva och tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god i hela landet. Genom att stödja det här projektet bidrar regeringen till det, säger socialminister Lena Hallengren.

Projektet ”Samordnad utveckling för god och nära vård – ur ett glesbygdsperspektiv” har hittills bland annat lett till fördjupad samverkan mellan regioner och kommuner, utveckling av nya former för medborgardialog, teknikutveckling kring hemmonitorering av multisjuka patienter och samarbeten mellan huvudmännen avseende psykisk ohälsa samt fortsatt utveckling av videomöten mellan patienter och vårdgivare.

Regeringen finansierar projektet som har pågått sedan 2019. Nu beviljar regeringen finansiering för en fortsättning av projektet även under 2022, eftersom det fortsatt finns behov av att särskilt stödja utvecklingen till en god och nära vård i glesbygd.

De insatser som genomförs inom projektet ”Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygdsperspektiv” ligger väl i linje med den primärvårdsreform som regeringen har initierat.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström