Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Till följd av Folkhälsomyndighetens hemställan införs nu bland annat ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus. En möjlighet till sektionering införs (så att deltagartaket gäller för varje sektion). Deltagartaken kommer gälla när vaccinationsbevis används.

Därutöver sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

– Vi är medvetna om att det här är ingripande åtgärder. Därför vill jag verkligen understryka att de är nödvändiga men tillfälliga. Både regeringen och våra expertmyndigheter bedömer behovet av åtgärderna löpande, säger socialminister Lena Hallengren.

– För att inomhusidrotter ska kunna fortsätta sin verksamhet på ett smittsäkert sätt öppnar regeringen upp för möjligheten till sektionering, säger Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrott.

– Kultursektorn har drabbats hårt av pandemin. Därför har det varit viktigt att möjliggöra för sektionering vid större evenemang. Jag vill betona att de restriktioner som beslutas idag inte ska gälla längre än absolut nödvändigt. Regeringen har också föreslagit att ytterligare krisstöd avsätts för att stötta kulturverksamheter runt om i landet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Åtgärder som införs den 19 januari 2022

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt mässor, som äger rum inomhus och där vaccinationsbevis används gäller ett deltagartak på 500 deltagare.
    Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen eller mässan hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare.

  • Deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar, sänks till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Den 10 januari 2022 lämnade Folkhälsomyndigheten in en hemställan till regeringen bland annat om ändrade regler för deltagartaken. Regeringen har hållit ett remissmöte angående deltagartaken och tagit till sig remissinstansernas synpunkter.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot