Regeringen förstärker evenemangsstödet

Publicerad

Regeringen har tidigare aviserat att stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer, förlängs för perioden januari till mars 2022. Med anledning av svårigheterna för arrangörer att vid planeringen av evenemangen förutse behovet av nuvarande restriktioner, förstärker nu regeringen evenemangsstödet under den nya perioden. Stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor.

Evenemangsstödet infördes förra året för att arrangörer skulle våga planera för att genomföra evenemang såsom konserter, scenkonst­föreställningar, utställningar, festivaler, mässor, marknader samt sport- och idrottsevenemang under 2021 då smittläget så tillät. Stöd kan fås för 70 procent av kostnaderna för evenemang som skulle genomförts mellan juni – december 2021 men som inte kunnat genomföras eller har begränsats i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av pandemin. Stödet är ett komplement till andra krisstöd.

I december aviserade regeringen att evenemangsstödet förlängs med månaderna januari till och med mars 2022. Sedan mitten av januari har nya restriktioner därefter införts för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor, bland annat deltagartak om 500 personer med vaccinationsbevis om de är inomhus. Med anledning av att dessa restriktioner har varit svåra att förutse i planeringsstadiet för arrangörerna anser regeringen det rimligt att staten nu står för en högre andel av risken än tidigare och höjer därför stödandelen från 70 procent till 90 procent.

Eftersom EU-kommissionen höjt stödbeloppet som är möjligt för medlemsländer att lämna, höjer regeringen dessutom taket för stödet till 22,5 miljoner kronor. Höjningarna av stödandelen och stödtaket gäller för evenemang som planerats under perioden januari – mars 2022. Därutöver ändras regelverket så att evenemang med flera föreställningar där samtliga föreställningar inte ryms inom stödperioden kan vara stödberättigade i den del som faller inom stödperioden. De som uppfyller kriterierna för stöd får det beviljat och regeringen kommer se till så att det finns medel för detta.

Beslut om evenemangsstödet kan tas av regeringen när riksdagen beslutat om budget för ändamålet och EU-kommissionen godkänt förändringarna.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.