Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen moderniserar järnvägslagstiftningen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som moderniserar den svenska järnvägslagstiftningen. Regeringen genomför därmed de sista delarna av EU:s fjärde järnvägspaket.

I samband med att direktiven i fjärde järnvägspaketet genomförs föreslår regeringen en ny och moderniserad lagstiftning. Nuvarande järnvägslag ersätts av fyra nya lagar:

  • Järnvägsmarknadslagen, innehåller regler med syfte att säkerställa en väl fungerande järnvägsmarknad där alla järnvägsföretag behandlas konkurrensneutralt och icke-diskriminerande. I lagen finns också bestämmelser om att järnvägsföretag behöver ha en licens för att utföra person- och godstrafik. 
  • Järnvägstekniklagen, innehåller tekniska krav på fordon och fasta installationer, bland annat att Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) eller Transportstyrelsen ska godkänna järnvägsfordon innan de får släppas ut på marknaden.
  • Järnvägssäkerhetslagen, innehåller regler som syftar till att upprätthålla och utveckla järnvägssäkerheten. En nyhet i lagen är att järnvägsföretag ska ha ett gemensamt säkerhetsintyg som prövas och beviljas av ERA eller Transportstyrelsen, om verksamheten endast ska bedrivas i Sverige.
  • Lagen om nationella järnvägssystem, innehåller bestämmelser för verksamhetsutövare vid de järnvägsnät som får undantas från EU-reglerna. Det gäller bland annat fristående lokala järnvägsnät som till exempel Roslagsbanan.

De fyra nya lagarna överensstämmer bättre med direktivens uppdelning och struktur blir mer överskådlig och lättare att tillämpa.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström