Regeringen uppmärksammar Fadimedagen

Publicerad

Den 21 januari uppmärksammas Fadimedagen i Sverige till minne av Fadime Sahindal som mördades av sin far i hederns namn för 20 år sedan. Fadimedagen utgör en påminnelse om vikten av ett kontinuerligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det senaste året har regeringen tagit flera viktiga steg för att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I december 2021 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– Varje flicka och kvinna i Sverige ska ha rätt att leva sitt liv så som de själva vill utan att riskera att utsättas för hot, våld eller förtryck. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är högt prioriterat av regeringen. Nu intensifierar vi det arbetet med 99 åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, säger jämställdhet- och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen har även vidtagit flera straffrättsliga lagstiftningsåtgärder för att stärka skyddet för de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat har en straffskärpningsgrund för hedersbrott införts, som innebär att den som begår brott med hedersmotiv ska dömas hårdare.

– Samhället kan aldrig acceptera att flickor och pojkar får sina liv begränsade i hederns namn, hedersrelaterat våld och förtryck måste därför bekämpas med kraft. Regeringen har genomfört flera reformer för att skärpa den straffrättsliga lagstiftningen och det arbetet fortsätter, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Statsrådens medverkan digitalt på arrangemang till minne av Fadime

Eva Nordmark deltar i:

21 januari – Intervjuas i TV4 Morgon om hedersrelaterat våld och förtryck

21 januari – Håller ett anförande på kvinnojouren Terrafems årliga konferens

Morgan Johansson deltar i:

18 januari: Deltar i seminarium på Fadimedagen, digitalt

28 januari: Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck, riksdagen

 

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh