Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill undersöka effekterna av att differentiera arbetsuppgifterna inom hemtjänsten

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att undersöka hur man inom hemtjänsten använder personalens kompetens och utbildning när man fördelar arbetsuppgifter mellan medarbetarna.

– Inte sällan hör man om medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att deras kompetens och utbildning inte tas till vara. Det är ett oerhört resursslöseri och kan bidra till att människor söker sig vidare till andra jobb och branscher. Vi behöver få mer kunskap om hur detta i praktiken går till och om hur arbetsgivare gör när de fördelar och differentiera arbetsuppgifter. Vi har inte råd att inte ta vara på våra medarbetares kunskap och kompetens, säger socialminister Lena Hallengren.

Frågan om fördelning och differentiering, av arbetsuppgifter gäller både gränsdragningen mellan hälso- och sjukvårdsinsatser och övriga insatser till den äldre samt mellan omvårdnadsinsatser enligt socialtjänstlagen och det som brukar benämnas service. Inom hemtjänsten delas serviceinsatser och personlig omvårdnad ofta upp och därmed behövs olika kompetenser.

En ökad användning av teknik kan också påverka arbetets organisering och personalens arbetsuppgifter. För- och nackdelar med olika sätt att särskilja arbetsuppgifterna behöver därför analyseras.

Studien ska utgå från såväl ett organisatoriskt perspektiv som ett brukarperspektiv.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 30 april 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot